Jdi na obsah Jdi na menu
 

Setkání "E" a "F" štěňátek říjen 2015
Puppymeeting "E" and "F" litters in October 2015

grupa-v-r--ade--.jpg
Tak jako loni, i letos jsme měli podzimní setkání "štěňátek" z vrhů "E" a "F" ....
The same as last year, this year we had autumnal puppy meeting of our litters "E" and "F" ...

Účast byla tuuuze pěkná - i přesto že někteří nemohli přijet, sešlo se 32 lidí a 17 psů, no co si víc přát pro báječný víkend?
Participation was veeeeery nice - even though some couldn't come, 26 persons and 17 dogs met together - what could one wish more for nice weekend?

grupka-v-lese.jpg

Všichni jsme se na setkání moc těšili. Po našem příjezdu v pátek vyšlo usměvavé sluníčko a bylo opravdu teplo jak na opalování, takže naše "objednávka" počasí byla splněna a děkujeme :)
Díky Margot jsme si mohli užít běhání s opravdovou radostí. Margot připravila tři různě náročné tratě, od rovinky po technicky nejnáročnější. Fantastické bylo odpoledne a večer díky úžasnému cateringu majitelů ERLINY - Petra a Ivky. Masíčka byla měkká jako dort a vůně z grilu se nesla nad celým rybníkem. Pekařské dobroty od Mrázků a Kašpárků byly sladké a dobré jak od maminky, Martiny buchta zmizela z pekáče velkou rychlostí. Všichni přivezli něco dobrého - od masa, přes sladké i tekuté :) Snídaně a večeře v restauraci také nezklamaly - majitelé mají také chrty, tak nás vítali jako vlastní rodinu.
Diskuze o pytlíkách s ušima nebo bez byla rozšířena o další položku - pytlíky ekologické. Dohodli jsme se na několikaletém vědeckém experimentu. S výsledky vás seznámíme co nejdříve :) Další součástí večerů byla diskuze o tom, jestli "to zelené" je kiwi nebo tráva .... Ale hlavním bodem však byla diskuze o chovu na "nejvyšší odborné úrovni" s tím, že jsme plánovali vysoce geneticky variabilní, dlouze dlouhověký, absolutně zdravý a coursingově prvotřídní vrh ze spojení "Bubla z Pardubic" a "Zlatonka z Úval" ..... ještě teď mně bolí břicho od smíchu, jak jsme zodpovědně a dlouze projednali všechna zdravotní a chovatelská hlediska :)))))
Děkujeme Jakubovi za nádherné rozloučení s pravou irskou muzikou - Tvoje hra na dudy nám potěšila srdce a duši (a my s Ivou si klasicky pobrečely ...)

We were so much looking forward to meeting. After our arrival in Friday sun came out with big smile and it was so warm as for sunbath, so our "order" for weather was fulfilled, thanks!
With thanks to Margot we could enjoy runs with really happiness. Margot prepared a three different tracks - from straight to most difficult.
Wonderful was afternon and evening with great catering service from ERLINA's owners - Peter and Ivka. Meat was soft as cake and wonderfull grill smell descended over the entire pond. Bakery goodies from Mrazek and Kasparek family was so sweet and good as made by mum. Martina’s  cake disappeared from pan very fast. Everyone brought something good - from the meat, over sweet to liquid :) Breakfasts and dinners in restaurant were very good - restaurant owners are owners sighthounds too, so they welcomed us as their own family.
Discussion about bags "with ears or without ears" has been extended to the next point - organic bags.  We agreed on several years long scientific experiment. The results we show you as soon possible :) Next part of our evenings was discussion if "this green" is kiwi or grass or weed .... But main point was discussion about breeding on the highest level of professionality with following target: a litter with absolute genetic variability, longest longevity, absolute health and with first-class in coursing. Breeding couple will be "Bubla z Pardubic" a "Zlatonka z Úval" ..... even now my stomach hurts from big laughing, how we have big responsibility in long discussion abouth all aspects of health and breeding :)))
Thanks to Jakub for wonderful "goodbye" with really irish music - your play the bagpipes very pleased our hearts (and me with Iva wept, as usually ...)

zlati---be--h-2.jpg

A tak - děkujeme všem!!!!!
Krásný kemp, krásné místo, báječné setkání! Ahooooooooj příští rok!
Fotogalerie zde:
KLIK
 So - thanks to all!!!!
Nice camp, nice place, wonderful meeting! Seeeeeeeeeee you all next year!
Photogallery here:
CLICK

unavena---babis--ka.jpg

Tak, miláčkové, jsem tak trochu "unavená babi", ale neuvěřitelně moc se těším na příště!
So, my dearest babies, I'm a bit "tired grandmother", but I unbelievable looking forward to our next meeting!