Jdi na obsah Jdi na menu
 

Dočkali jsme se!
Eywička čeká štěňátka!

Krytí bylo úspěšné, oba budoucí rodiče v sobě našli velké zalíbení, byla to velká láska na první pohled. Teď už naší maminku jen "hýčkáme"
a těšíme se na narození štěňátek.
Předpokládaný termín narození je krásný - 1. května, svátek lásky a plodnosti.

Rodiče budoucích štěňátek jsou:
dam: Ch. FYAWINTXU EYWA Caen Morhen
Windspray FIREWIZARD X C.I.B. DAUGHTER of Caen Morhen
sire: FLYNN RIDER Caer Dallben
Ch. Vettrli's PROMIS x Ch. CORDELIA Caen Morhen

po-kryti-----hlavy-3.jpg
I počasí jsme měli irské :) Po krytí: FLYNN se mazlí, EYWA je důležitá ...
The Wheather was irish :) After mating: FLYNN cuddling, EYWA is important ...

Tento vrh je pro nás opravdu srdeční záležitost, protože maminka FYAWINTXU EYWA je naše "miminko", náš odchov a splnění našeho snu. Tatínek FLYNN RIDER je vnukem našeho milovaného "Toníčka" - THELONIUSE, jehož výborný typ a fantastická povaha jsou základ našeho chovu. FLYNN RIDER je také vnukem psa Vetterli's RAVI, kterého jsme si tolik přálii užít v chovu jako krycího psa - ale protože naší prioritou je kvalita, ne kvantita, zůstávají některá naše přání nesplněná. Maminka FLYNNA RIDERA je plavá princezna "Kordulka" - CORDELIA Caen Morhen.
Naším cílem je jako vždy typ, povaha a pohyb, tedy silný, hrubosrstý chrt, zdravý a s báječnou povahou.
Nakolik je tento vrh naší srdeční záležitost se můžete podívat v rodokmenu - viz níže. Naleznete v něm předky z linií Anglie, Irska, Ameriky i Polska.

FYAWINTXU EYWA i FLYNN RIDER jsou mladí, silní vlkodavi výborného typu, krásných, laskavých povah. Oba mají lehký, elegantní pohyb, kvalitní, hrubou srst, velmi tmavý pigment, silné čelisti.
Více o FYAWINTXU EYWĚ zde - KLIK

Teď už jen budeme čekat, aby nám rodiče a jejich předci s polu s Přírodou nadělili tak báječná štěňátka, jaká čekáme, že budou. Prostě normální vlkodavové, co baští, spí, mazlí se a zlobí .....

Na vaše případné dotazy rádi odpovíme, návštěvy vítáme, o vlkodavech si povídáme rádi nezávazně i závazně.

Romana a Jaromír Vraných.

eywa-won.jpg
Více info o EYWĚ zde / More info about EYWA here - KLIK

flynn-rider.jpg

Yes! Now we have, what we so waited!
Eywa is pregnant!

Mating was succesful, parents both found fancy themselves, was big love from first sight! Now we pamper mum and we waiting to puppy born.
Expected date of birth is wonderful - 1. May - festival of love and fertility.

Parents expected puppies will be:
dam: Ch. FYAWINTXU EYWA Caen Morhen
Windspray FIREWIZARD X C.I.B. DAUGHTER of Caen Morhen
sire: FLYNN RIDER Caer Dallben
Ch. Vettrli's PROMIS x Ch. CORDELIA Caen Morhen

eywa-po-kryti---hlavy-4.jpg
Po krytí: FLYNN a EYWA - my TAK milujeme ty laskavé tváře ...
After mating: FLYNN and EYWA - we SO love theirs kind expressions...

This litter is for us really "matter of the heart", because dam FYAWINTXU EYWA is our "baby", our offspring and our dream. Sire FLYNN RIDER is a grandson our beloved "Tonicek" - THELONIUS, whose nice type and fantastic character are our breeding base. FLYNN RIDER is a grandson of the dog Vetterli's RAVI - which we so much want for our breeding as sire - but because our main priority is quality not quantity - so some our wishes was not fulfill. Mother of the FLYNN RIDER is a blond princess "Kordulka" - CORDELIA Caen Morhen.
Our target as usually is typ, charcter, movement - thus strong, wirehaired sighthound, healthy with wonderful character.
How is this litter our "matter of the heart" you can see in pedigree - see below. You can found here ancestors from England, Ireland, America and Poland lines.

FYAWINTXU EYWA and FLYNN RIDER are young, strong wolfhounds with excellent type and wonderful, kind chracters. Have both easy, elegant movement, quality wire coat, very dark pigment, strong jaws.
More about FYAWINTXU EYWA here - CLICK

Now we will only wait to give from parents and ancestors (together with Nature) have given  so wonderful puppies, how we expected. Simply wolfhounds, which like eat, sleep, huging and misbehave :)

If you have any question, you ask us, all visitors are welcome, we like talking about wolfhounds - unbinding and binding, too :)

Romana and Jaromír Vranych

pedigree-g-caen-morhen-s-foto-1.jpg