Jdi na obsah Jdi na menu
 

Náš velký úspěch na podzimní klubové výstavě
a "doteky historie":
Our big successes in autumnal club show
and "historical touches":

ÚSPĚCHY:
80 přihlášených IW - 29 psů + 51 fen

Rozhodčí: pan Ian Finney, stanice Gulliagh, IRL

Ch. FYAWINTXU EYWA Caen Morhen
V1, CAC ive třídě šampionů (5 přihlášených)
C.I.B. Tsarskaja Prihot GORDEY at Caen Morhen
V1, CAC, BOS

Zároveň to byl velký úspěch pro všechny naše krycí psy, které jsme v naší stanici vlastnili za posledních 20 let ...... prostě jsme ucítili velký "dotek historie" .....

eywa-won.jpg
Ch. FYAWINTXU EYWA Caen Morhen EuroJW

SUCCESSES:
80 IW entered - 29 males + 51 females

Judge: Mr. Ian Finney, kennel Gulliagh, IRL

Ch. FYAWINTXU EYWA Caen Morhen
V1, CAC in champion class (5 entered)
C.I.B. Tsarskaja Prihot GORDEY at Caen Morhen
V1, CAC, BOS

But it was also a great success for all our stud dogs, which we owned in our kennel during more than 20 years ... Simply we felt big "historical touches" ....

gordey-won.jpg
C.I.B. Tsarskaja Prihot GORDEY at Caen Morhen

Můj manžel Jaromír byl mojí velkou oporou, jako vždy! Byl velmi svědomitým handlerem s velkými Gordějovými úspěchy! Díky miláčku!
My husband Jaromir was my big support, as usually! He was very conscientious handler with big Gordey's succes. Thank you, my dear!

eywa-flying.jpg
Ch. FYAWINTXU EYWA Caen Morhen EuroJW ... a bit flying :)

DOTEKY HISTORIE:
Můžete se podívat na níže následující obrázky zde a sdílet se mnou, jak je pro mne krásné vidět, že moje chovatelská idea je stále kolem mne tak, jako krásný kruh ... jak báječné je dívat se na "setkávání minulosti a současnosti" = na vlkodavy, které jsem volila pro svůj chov a teď mohu sledovat jejich potomky ....

Gratulace patří paní Barbaře Strzalkowske a Natalii Beresnevě, které jsou chovatelkami těchto krycích psů ve vlastnictví naší chovatelské stanice:

"Gordějek"
- náš současný chovný pes, černý elegán s vynikajícími proporcemi a pohybem C.I.B Tsarskaja Prihot GORDEY at Caen Morhen (C.I.B. Tsarskaja Prihot KAZANOVA x Ch. Tsarskaja Prihot IGRA S OGNEM). Více o něm zde - KLIK

"Toneček"
(v našich vzpomínkách)
- C.I.B. THELONIUS Sagittarius (Ch. AEDACH of Eagle x Ch. POGORIA Sagittarius), mohutný, žíhaný pes s fantastickou povahou, který se stal "základním kamenem" pro můj chov. Navždy mi bude chybět ..... Více o něm zde - KLIK

"Oldříšek"
(v našich vzpomínkách)
- C.I.B. HOLD THE LINE Sagittarius (C.I.B. NEVERTON Sagittarius x Ulsvholms KENNA), velmi elegantní, plavý pes s fantastickým pohybem, můj přítel a učitel. Více o něm zde - KLIK

HISTORICAL TOUCHES:
You can look at the following pictures here (below) and share with me, how is nice for me to see, how my breeding idea is still around me as beautiful circle ... how is nice to see "meeting of past and present" = wolfhounds, which I choose for my breeding and now I can watch theirs progeny .....

Big congrats for Barbara Strazlkowska and Natalia Beresneva, which are breeders of our following kennel stud dogs:

"Gordejek"
- our present black boy, very elegant dog with wonderful body-proportions and movement C.I.B. Tsarskaja Prihot GORDEY at Caen Morhen (C.I.B. Tsarskaja Prihot KAZANOVA x Ch. Tsarskaja Prihot IGRA S OGNEM). More about him here - CLICK

"Tonecek"
(in our memories)
- C.I.B. THELONIUS Sagittarius (Ch. AEDACH  of Eagle x Ch. POGORIA Sagittarius), very strong, brindle dog with unbelievable wonderful character, dog, which became a "basic stone" for my breeding, I miss him forever ...  More about him here - CLICK

"Oldrik"
(in our memories)
C.I.B. HOLD THE LINE Sagittarius (C.I.B. NEVERTON Sagittarius x Ch. Ulvsholms KENNA), very elegant, blond dog with beautiful movement, my friend ant teacher .... More about him here - CLICK

flynn-a-tell.jpgTituly CAJC a BOJ získal na klubovce mladý žíhaný pes - viz foto, který je vnukem našeho milovaného "Tonečka" - C.I.B. THELONIUS Sagittarius - jeho malé foto ve stejném věku můžete vidět v levém dolním rohu obrázku
Titles CAJC and Best of Junior took young brindle male - in picture, which is a grandson of the our beloved "Tonecek" - C.I.B. THELONIUS Sagittarius - his small photo in the same age you can see on the left below in picture

vetera--nka-oldi---vnuc--ka.jpg

Titul Nejlepší veterán získala osmiletá (!!!!) plavá fena, která je vnučkou našeho milovaného "oldříška" - C.I.B. HOLD THE LINE Sagittarius - jeho malé foto ve stejném věku můžete vidět v levém dolním rohu obrázku
Title Best of Veteran took blond female in 8 years age!!!!, which is a granddaughter of the our lovely "Oldrik" - C.I.B. HOLD THE LINE Sagittarius - his small photo in the same age you can see on the left below in picture
 

DALŠÍ PĚKNÉ VÝSLEDKY:
NEXT NICE RESULTS:

ambra-2.jpg

ambra-a-beru-happy.jpg
FAYTHE Caen Morhen s milující majitelkou (Faythe je také vnučka našeho "Tonečka" :). Ve třídě otevřené získaly ocenění "výborná" (13 přihlášených). Se svou nadějnou malou handlerkou Berenikou vyhrály první místo v soutěži "dítě a pes".
FAYTHE Caen Morhen (great-granddaughter of our "Tonecek", too ...) with her nice owner. FAYTHE took "Excellent" in open class (13 entered). And with her nice young handler Berenika won both a first place in "Child and dog" competition.
cardita-1.jpg

Zde na fotu je CARDITA Pikazel (C.I.B. Tsarskaja Prihot GORDEY AT Caen Morhen x ARISHA Pikazel) - velmi nadějná dcera "Gordějka" a její báječná majitelka. Získaly známku "výborná" a  třetí místo (6 přihlášených).
Here is GORDEY's very promising daughter CARDITA Pikazel (C.I.B. Tsarskaja Prihot GORDEY AT Caen Morhen x ARISHA Pikazel) with her owner. CARDITA took "excellent" and third place in Intermedia class (6 entered).

 

Ještě náš velký úspěch na letní klubové výstavě:
Add to all - our big success in summer club show:


105 přihlášených IW - 51 psů + 54 fen
105 IW enetered - 51 males and 54 females

Rozhodčí: paní Csilla Juhasz, stanice Glor na Gael, HU
Judge: Mrs Csilla Juhasz, kennel Glor na Gael, HU

Ch. FYAWINTXU EYWA Caen Morhen
V1, CAC v mezitřídě (intermedia class)
C.I.B. Tsarskaja Prihot GORDEY at Caen Morhen
V2, res. CAC ve třídě šampionů (champion class)

Ve třídě šampionů bylo celkem 10 psů, pouze čtyři získali známku výborná.
In champion class as entered ten dogs, only four took "excellent".

eywa-cac-kv-20mnt.jpg
Ch. FYAWINTXU EYWA Caen Morhen (20 months old)

gordey-v2-rescac.jpg
C.I.B. Tsarskaja Prihot GORDEY at Caen Morhen (four years old)

flynn-kv-wdk.jpg
FLYNN Caen Morhen (20 months old)
Brother of FYAWINTXU EYWA, unfortunatelly took valuation Very good, because he limping this day :(

Co říci více :) .... než:
What say more :) .... than:

friends.jpg
Je pro mne je úžasné mít milujícího manžela, rodinu a opravdové dlouholeté přátele, kteří si umí užívat úspěchy se mnou a kteří mi jsou skutečnou oporou v těžkých chvílích.
Moje díky vám všem!

For me is nice to have a loving husband, family and true longtime friends who know enjoy success with me and who are my real support in difficult times ...
My thanks to all!